dimecres, 20 de desembre del 2017

5a trobada GeoloSketcher al Museu Geològic del Seminari de Barcelona (dissabte 20 de gener de 2018)

Aquest cop us proposem quelcom diferent: dibuixar el nostre patrimoni geològic... a cobert de les inclemències del temps. I és que al gener mai se sap!
El Museu Geològic del Seminari de Barcelona és una de les institucions deganes de la ciència catalana. Fou fundat el 1874 per Jaume Almera i Comas i depèn del Seminari Conciliar de Barcelona. Compta amb una biblioteca amb 13.000 títols, una col·lecció de 68.000 fòssils, un laboratori i un arxiu històric.
Així doncs tenim no solament de dibuixar del natural peces de gran bellesa i raresa sinó també el patrimoni moble d'un edifici històric.